بهزاد نادعلیان

برقع (Burqa) پوششی است که از دوران باستان در بین النهرین (خاورمیانه) برای بانوان مورد استفاده بوده. عملکرد های مختلفی با توجه به نیاز و شرایط داشته و...

برقع (Burqa) پوششی است که از دوران باستان در بین النهرین (خاورمیانه) برای بانوان مورد استفاده بوده. عملکرد های مختلفی با توجه به نیاز و شرایط داشته و به تناسب نوع ساخت تغییر می کرده ،مانند آسایش و محافظت صورت از آفتاب سوزان این اقلیم،حجاب گرفتن از چشم غریبه و دیگری و یا حتی یک عنصر هویتی و زیباشناسانه.
حال چرا واکنشی به نسبت انسان و تکنولوژی نباشد؟

fa_IRPersian