تغییر پی در پی

اولین دوره ی رزیدنسی آنلاین خانه هنر آریا با همکاری i.e.Projects برگزار میشود. عنوان این دوره Flux ( تغییر) است که با تمرکز بر فابریک آرت و با توجه به تغییرات پی در پی و بی ثباتی ناشی از همه گیری covid-19 در جهان، طراحی شده است.

اولین دوره ی رزیدنسی آنلاین خانه هنر آریا با همکاری i.e.Projects برگزار میشود.
عنوان این دوره Flux ( تغییر) است که با تمرکز بر فابریک آرت و با توجه به تغییرات پی در پی و بی ثباتی ناشی از همه گیری covid-19 در جهان، طراحی شده است.

“Flux” is a theme for an international online artist residency at Aria Artist Residency focusing on fabric Art.
Flux means change. The current constant change resulting from the pandemic of Covid-19 is increasing different types of instability across the world. This online artist residency tries to capture the Flux through fabric art across different cultures and techniques.

برای مشاهده رزیدنسی آنلاین کلیک کنید.

fa_IRPersian