«تصویر دوگانگی» گارنیک درهاکوپیان

نمایشگاه آثار گارنیک درهاکوپیان با نام "تصویر دوگانگی" تا 4 بهمن در گالری آریا برپاست.

نمایشگاه آثار گارنیک درهاکوپیان با نام “تصویر دوگانگی” تا 4 بهمن در گالری آریا برپاست.

fa_IRPersian