نمایشگاه گروهی نقاشی”ریشه‌ها”

نمایشگاه گروهی نقاشی " ریشه‌ها " تا 25 مرداد در گالری آریا دایر است.

نمایشگاه گروهی نقاشی ” ریشه‌ها ” تا 25 مرداد در گالری آریا دایر است.


عکاس: سعید ربیعی

fa_IRPersian