هر ابری یک آستر نقره ای دارد

29 بهمن تا 3 اسفند 1400 از ساعت 16تا 20
هر ابری یک آستر نقره ای دارد

پروژه ای از شهرام انتخابی

کیوریتور: آسیه سلیمیان

هنرمندان: مژگان باوکی، مونا رهنمای هلالی، هدیه صادقی، ساناز صدیقی، دایانا عبدالعلی زاده، بهناز منفرد

29 بهمن تا 3 اسفند 1400

از ساعت 16تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل می‌باشد.

fa_IRPersian