مهسا دهقانی اشکذری

چهره اش را به نام سنت پوشاندن، طلسم بخت گشایی بر آن انداختند. زن زندانی شد...از زنجیر دست و پایش زیور ساخت... حبس شد و حماسه آفرید...

چهره اش را به نام سنت پوشاندن، طلسم بخت گشایی بر آن انداختند.

زن زندانی شد…از زنجیر دست و پایش زیور ساخت…

حبس شد و حماسه آفرید…

fa_IRPersian