«خوابگرد هزارتوها» فرشته یمینی شریف

۳۱ تیر ماه تا ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر

خوابگرد هزارتوها؛ فرشته یمینی شریف

شهرزاد قصه گو

اما

تمثیل همان-مادر زمین-

همان خاک حمایتگر و پناه دهنده

بستر رشد و مقاومت

که از او آمده ایم

و آنگاه

به سوی او باز می گردیم

روایت شهرزاد

روایت همان هزار و یک شب تاریخ

و زمزمه های شبانه اش

-موسیقی-

همان الهام ازلی-ابدی

برای شعر و نقاشی من

مکان برگزاری: گالری آریا
۳۱ تیر ماه تا ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱
از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر

• گالری روزهای شنبه تعطیل می‌باشد.


fa_IRPersian