نقشه‌هایی برای سفر به پشتِ کوهِ قاف

نمایش گروهی، ۱۶ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر
روزی روزگاری، گرداگرد زمین را کوه بلندی فرا گرفته بود که بیشتر آن در میان آب بود. نامش قاف، جنسش از زمرد سبز و چنان مرتفع که از قله اش تا آسمان، به قد قامت یک انسان بود. چنانکه گویند رنگ آبیِ آسمان ها از انعکاس نور خورشیدی ست که هر روز از پشت این کوه طلوع میکند. از کوه قاف در افسانه ها، اشعار، اساطیر ایرانی و متون اسلامی بسیار روایت شده است.
ایده های موجود در این نمایشگاه، راهنمای مسیر و نقشه هایی خیالی برای سفر به پشت ِ کوه قاف یا همان دنیای نادیده ها هستند؛ سفری نمادین به دورترین نقطه ی جهان.
آثار حاضر، از پرده ها تا نامه ها، آرشیوها، تقویم ها و سفرنامه ها، به گونه ای به سنت های قصه گویی زنانه اشاره دارند؛ سنتی هزار و یک شبی که هر روز با روایت یک داستان و با اصرار بر قصه گویی و تخیل کردن آنچه نمی بینیم، وقوع فاجعه را به تعویق میاندازد و غیرممکن ها را تصورپذیر می کند. 
هر پروژه علاوه بر چیدمان، شامل دیگر فرمهای بصری ، شنیداری و یا اجرایی /کارگاهی ست، برخی از آثار پژوهش هایی همچنان در جریان هستند.


به کوشش: هلیا همدانی

اسامی هنرمندان:
تارا فاتحی و گلرخ نفیسی

مکان برگزاری: گالری آریا
۱۶ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر

گالری روزهای شنبه تعطیل می‌باشد.

fa_IRPersian