«خیال سیال» سمیرا اسکندرفر

8 الی 20 بهمن 1400 ساعت بازدید: 16 الی 20
خیال سیال «فاطمه رادپور»

سمیرا اسکندرفر

مجموعه “خیال سیال” هایکو های تصویری، نوشتاری هستند که در تماس با خیال و جهان نورانی مینوی ایران زمین خلق شدند.

هدف خلق گویاترین تصاویر با ساده ترین، خلوت ترین و صریح ترین بیان ممکن بود. کلام و تصویر هر دو در خدمت به تصویر کشیدن خیالی بودند که از ناکجای این جهان نامتناهی، به این جهان متناهی سرک کشیده، میل به حضور داشت.

8 الی 20 بهمن 1400

ساعت بازدید: یکشنبه تا جمعه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

گالری روزهای شنبه تعطیل است.

fa_IRPersian