«مستور و مست» محمدحسن حامدی

9 تا 19 تیر 1402 از ساعت 4 الی 8 بعدازظهر
مستور و مست محمدحسن حامدی

به همراه رونمایی از کتاب مجموعه شعر «یک ربع مانده به سه»

بر صفحه سپید جوهری زلال سطری منیر از سرای خیال

شکاف و شکوفه مثال رنج بهار نخواه که بخوانمش و تو نیز توانت نیست

شعر روز: 8 اردیبهشت 1400

محمدحسن حامدی

9 تا 19 تیر 1402

از ساعت 4 الی 8 بعدازظهر

گالری آریا روزهای شنبه تعطیل است

fa_IRPersian