«تجدید» نقاشی های نسرین نجفی در «سرداب آریا»

27 مرداد الی 6 شهریور 1402 ساعت 16 الی 20
نمایش نقاشی های سرین نجفی
تجدید

نمایشگاه نقاشی های نسرین نجفی در «سرداب آریا»

27 مرداد الی 6 شهریور 1402

از ساعت 16 الی 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است.

fa_IRPersian