نقاشی های آریو فرضی (سنگها)

14 الی 24 مهرماه 1402 ساعت 16 الی 20
نمایشگاه نقاشی های آریو فرضی

سنگ ها هم حرف هایی می زنند
گوش کن،
خاموش ها گویاترند……
فریدون مشیری

گالری روزهای شنبه تعطیل است

fa_IRPersian