فرحناز انصاری

ویروس بیماری ایدز در سالهای اخیر در ایران با وجود اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی افزایش پیدا کرده است و این معضل فراگیر در سالهای اخیر بیشتر افراد بین 20 تا 30 سال را گریبان گیر خود کرده است...

ویروس
بیماری ایدز در سالهای اخیر در ایران با وجود اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی افزایش پیدا کرده است و این معضل فراگیر در سالهای اخیر بیشتر افراد بین 20 تا 30 سال را گریبان گیر خود کرده است. رفتارهای جنسی پر خطر یکی از عوامل موثری است که به شیوع ویروس اچ آی وی در میان قشر جوان دامن زده است.
در این مجموعه سعی شده با الهام از فرم ارگانیک ویروس اچ آی وی و یاخته های حیاتی دستگاه ایمنی بدن که در اثر حمله ویروس دچار اختلال میشوند در قالب زیور به نمایش گذاشته شود.
ویروس اچ آی وی که کروی شکل با شاخه های تیز می باشد نمایانگر خطر است , اما سلول های حیاتی دستگاه ایمنی بدن با فرمی نرم تر ساخته شده اند استفاده از اشکال هندسی در این مجموعه بیان گر نوع و فرم این ویروس و سلولها و شکل حرکتی آن در بدن است .

The number of infected people by HIV has been increasing in past couple of years in Iran. Most of the affected people were aged between 20 to 30. Dangerous sexual decision is the biggest reason causing people to be infected.
This jewelry collection was made out of the inspiration of the defense system of human body affected by organic form of HIV virus.
HIV virus is sphere shaped with sharp branches which symbolically looks dangerous. However, white cells of the defense system of human body look softer.
The use of different shapes in this collection represents the kinds and forms of this virus and the way it moves in human body.

 

en_USEnglish