“شب های روشن” مروری بر عکس های شهریار توکلی

18 خرداد تا 1 تیر 1403 ساعات بازدید 16 الی 20
مروری بر آثار شهریار توکلی

مروری بر عکس های شهریار توکلی “شب های روشن”

شب قشنگی بود. از آن شب هایی که فقط در جوانی دیده می شوند.

“شب های سفید” داستایفسکی

18 خرداد الی 1 تیر ماه 1403

ساعت بازدید 16 الی 20

روزهای شنبه گالری تعطیل است.

en_USEnglish