انقلاب؛ پوشه سوم

نمایشگاه گروهی عکس
جمعه ۱۰ دی‌ماه تا ۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰
از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر