شیرین ملت گهر

در سال ۱۹۷۶ در بغداد (عراق) متولد و در کودکی به ایران مهاجرت کرد. او لیسانس خود را از دانشگاه هنر تهران دریافت کرد.
آثار او در تعدادی از نمایشگاه های داخلی و بین المللی از جمله…